Horpa

(Traditional / Gåte)

Syster tala te syster så Ved sande Vi vi ned til sjoaerå

Den yngste sette seg på ein stein Ved sande Den eldste skuva ho utfor mein

Ligg du der å hav du skam Ved sande Eg vi hava din festarmann.

Båra bera så vent ei viv yvi lande Båra bera så vent ei viv yvi lande

Der gjekk tvo pilgrimmar ut med ei å Ved sande Da såg dei likje på sanden låg

Tok dei hennar kvite kropp Ved sande Gjorde der av ein hårpestokk

Så tala horpa i bryllaupsgard Ved sande Bruri e mi syste

Båra bera så vent ei viv yvi lande Båra bera så vent ei viv yvi lande

Syster ho va ei heks Bruri meg forgjorde

Opp steig bruri raud som blod Ved sande De stille, horpa ho hev e’ljo

Da tok dei hårpa å slo mot jord Ved sande Der sto up ei Jomfru god