Draumeslagjé

Denne teksten handlar om  eit menneske si traumatiske og psykotiske oppleving av angst, krigsfåre og undergang. Eit tilvere der også medveten tilstand blir som vonde draumar. Teksten fortel  om kor denne overstyrande angsten overtek totalt førestillingane frå fornuft og livsro. Ja, at det er ei oppleving av å vera levande i ei grav… Men i siste verset kjem det eit ljospunkt i at  det seiest «i døden fekk eg det livet att, som dag or natt».

(Gåte, Jonathan Altieri, Knut Buen)

Ei nott eg drøymde at verda brann og vaken tykte eg draumen sann

Alt liv var teke av svartepest og myrkemakter held sigersfest

All ting på jorda var heilt forgjort og alt forgifta og skjemt i lort

Det lydde røyster som i eit slag og kampen sto på den siste dag

Den kampen sto mellom død og liv og anden som over jorda sviv

Me var som vakande i ei grav og anden atter oss livet gav Me var som vakande i ei grav

I blinde fekk eg det synet att som dag or natt som dag or natt