Venelite Lyrics

Å Venelite rei seg i sin fagre faders går(d). Då ser ho bergekongjen fram for seg mon stå. -Tirelirlil haugen min. Å dei leikar så lett gjennom lunden.

Så rei dei gjennom så lang ein skog. Å Venelite gret å men bergekongjen lo.

Så rei dei det bergjet tri gongur omkring. Og bergjet det seg opna og dei gingo inn.

Så skjenkte han i både mjöd og vin. Å kjære Venelite du drikke meg te

Den tredje drykkjen ho av mjöglaset drakk. Dei kristne mands londo ho alli mei gat.

I bergjet er eg född og i bergjet er eg bore. I bergjet hev dei au mine jomfrukledi skorne.