Rideboll og Gullborg Tekst

Høyrer du Stolt Gullborg hot eg spørre deg -fyri våi lyster du av landi o reise med meg -fyri londo so ville vi råde

Å eg skal føre deg til de land At der renne vin som her renne vann

Å eg skal føre deg til den øy At du ska liva o alli døy

Å Gullborg ho pakka i røde gullskrin Å rideboll sett’a på gangaren sin

Hot heve du gjort Hot heve du gjort Hot heve du gjort Hot heve du gjort

Å Gullborg ho såg seg att yvi hær Då såg ho heile sin faders her

Rideboll, Rideboll still ditt svær Min kjære fader e anna vær

Å Rideboll døy fy hanen gol Å Gullborg døy fy upp rann sol