Iselilja Lyrics Album Cover

Iselilja(2004) Tekster

 1. Fredlysning
 2. Sjå Attende
 3. Knut liten og Sylvelin
 4. Du som er ung
 5. Jomfruva Ingebjør
 6. Sjåaren
 7. Rike Rodenigår
 8. Ola I
 9. Kjærleik
 10. Gjendines bånsull
Jygri Lyrics Album Cover

Jygri (2002) Tekster

 1. Bendik og Årolilja
 2. Snåle mi jente
 3. Til deg
 4. Springleik
 5. Stengd dør
 6. Kara tu omna
 7. Jygri
 8. Brudemarsj frå Jämtland
 9. Skrømt
 10. Inga Litimor
 11. Margit Hjukse
 12. Solbønn
Gaate EP Album Cover

Gåte EP(2002) Tekster

 1. Grusomme Skjebne
 2. Følgje
 3. Liti Kjersti
 4. Storås