Knut Buen

Knut Buen er fødd i 1948 og har spelt hardingfele sidan han var 9 år. Han er einav landets viktigaste utøvande folkekunstnarar og samlarar av norsk tradisjon.
Djupt forankra i folkemusikken har han henta inspirasjon til eiga komponeringog skriving. Han har dikta rundt 100 songar med originale melodiar, komponera fleire titals slåttar og har rundt 300 ulike musikkverk og arrangement registrert i Tono.

Knut Buen er statsstipendiat frå 1989, og har, mellom anna, motteke

I 2017 vart han slått til Ridder av den kongelige Norske Utnemd og til Professor II ved Norges Musikkhøgskule.

”ein kvar originale, nye vri og kunstnariske
variasjon av tradisjonelt og nytt stoff som eit vidare steg i musikarlivet”.

Knut Buen

Knut Buen har uttala at han ser ”ein kvar originale, nye vri og kunstnariske variasjon av tradisjonelt og nytt stoff som eit vidare steg i musikarlivet”. Gåte tykkjer det vitnar om ein open kunstnar som er oppteken av tradisjonane, men som samstundes er open for nye impulsar og fornying.

Knut Buen ser fram imot eit vidare samarbeid og tykkjer det er spanande å skrive nye tekstar til Gåte.
Gåte, på si side, tykkjer det er særskilt ærefullt å samarbeide med ein kunstarmed slik tyngde og erfaring som Knut Buen.