Tonen Lyrics

About the Tune

The Tune is concerned with what lives and is latent within the soul – life and learning, with its rich heritage, which is simultaneously brought forth and reborn through performance. Those who live for music sense that to play and to sing is a necessary calling, just as love is expressed through admiration and tenderness. To perform is, in many ways, as much about being able to act in accordance with your fantasies and dreams, as it is about conscious knowledge. The secrets and riddles are born again – like the return of spring – and although new elements are brought in, the history is carried through performance, like evolution.

(Gåte, Knut Buen)

Omatt det mel
nett liksom gauken gjel
litt av ein song
kanskje om elsk ein gong?

Gåtene gryr
oppatt i folk og dyr
Let og gjeng att
Luskar i løyndarnatt

Vinn ikkje fred
utan at einkvan kved
Tonane må
tolkast av hjartetrå

Tenke seg til
lyt ein kva tonar vil
Liksom ei drakt
tener i ulik pakt

Hige og hong
søker å bli til song
Framtida finn
å minne på seg i sinn

Bilete sviv
innom, slik draumar driv
Byter natur
etter kor tonen bur

Noko i ein vil attende
Ane kva i duldo hende
når den songen tona inn
som syng i sinn

Kjelder som kvarv
lutrar i art og arv
Spirer og gror
meste forutan ord

Vise og slått
sullar i sogehått
Lyder av trong
avla i elsk ein gong

Omatt det mel
nett liksom gauken gjel
litt av ein song
kanskje om elsk ein gong?