Isdalskvinnen Lyrics

The Woman of the Ice Valley

The Ice Valley is a remote but popular hiking area, not far from the Black Dike near the town of Bergen.  A father and his two children went for a Sunday hike in this valley, when the daughter discovered the remains of a dead body in a stone pile. There were clear signs that someone had tried to burn the body, and so the police were faced with a possible homicide. However, all signs of the identity of the diseased person were removed. The investigation went on for a long time, and it revealed that the body belonged to a foreign woman, but no one has discovered who the dead woman actually is. This story is the basis of the song, which concludes as follows: ”Nobody cried for the woman of the Ice Valley, but we are all riddles”.

(Gåte, Knut Buen)

Det spørs ei gåte omkring ei kvinne
som var i Isdalen daud å finne
Der vonde minne er grodde inne

Eit lik av jente, så kvesta, kverka
imellom steinar låg brennemerka
Det var så bannlyst det heile verka

Kven var den døde og røyselagde
som så med spora og opphav tagde
og aldri namnet sitt likeins sagde?

Gud hjelpe sjeler
som herom fer
Kring Svartediket
der dauden er

Var ho ein flyktning frå sjølve livet
som ikkje ville ha noko skrive
Den dag ho måtte til dauden trive?

For lygn og sanning har kvar sin måte
For Isdalkvinna har ingen gråte
For einkvar grundar me på ei gåte

Gud hjelpe sjeler
som herom fer
Kring Svartediket
der dauden er

For lygn og sanning har kvar sin måte
For Isdalkvinna har ingen gråte
Og alle er me vår eiga gåte