Horpa Lyrics

(Traditional / Gåte)

Syster tala te syster så
Ved sande
Vi vi ned til sjoaerå

Den yngste sette seg på ein stein
Ved sande
Den eldste skuva ho utfor mein

Ligg du der å hav du skam
Ved sande
Eg vi hava din festarmann.

Båra bera så vent ei viv yvi lande
Båra bera så vent ei viv yvi lande

Der gjekk tvo pilgrimmar ut med ei å
Ved sande
Da såg dei likje på sanden låg

Tok dei hennar kvite kropp
Ved sande
Gjorde der av ein hårpestokk

Så tala horpa i bryllaupsgard
Ved sande
Bruri e mi syste

Båra bera så vent ei viv yvi lande
Båra bera så vent ei viv yvi lande

Syster ho va ei heks
Bruri meg forgjorde

Opp steig bruri raud som blod
Ved sande
De stille, horpa ho hev e’ljo

Da tok dei hårpa å slo mot jord
Ved sande
Der sto up ei Jomfru god