Bannlyst Lyrics

Bannlyst Lyrics

(Gåte, Knut Buen)

Trolla i verda dei tener til nytte
Sume dei seier at borna er bytte
Trua på vonde blir halden vedlike
Alt som er gale er mynta på slike

Trolla må svara for seg og dei hine
Vonde og gode dei syrjer for sine
Det seiest at trolla i sola kan sprekke
Men sola ho tener til alle sitt tekke

Gode å ha!
Skulda må trollungen ta!

Trolla i verda dei tener til nytte
Gode å ha!
Sume dei seier at borna er bytte
Skulda må trollungen ta!
Trua på vonde blir halden vedlike
Gode å ha!
Alt som er gale er mynta på slike
Skulda må trollungen ta!

Trolla må svara for seg og dei hine
Vonde og gode dei syrjer for sine
Det seiest at trolla i sola kan sprekke
Men sola ho tener til alle sitt tekke

Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt
Sola deler med seg over alt