Alvorsleiken Lyrics

Alvorsleiken Lyrics

(Gåte, Knut Buen)

Leik blir kamp der gunsten kalla
og, med den, kan mykje falla
Svermen kringom vakre viv
styrer om det stend til liv

Mang ein rømer alvorsleiken
burt frå kamp og taparsmeiken
Ser til von i onnor tru
Finn til fred i einebu

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar

Lukka må seg sjølv oppdaga
Liva er ‘kje likeins laga
Alvorsleiken i natur
skil på kva som i han bur

Fagerdomen pyntar stupa
Alt som speglar løyner djupa
Svika inn i sæle smyg
Ingen veit når lukke lyg

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar