Alvorsleiken Lyrics

The Serious Game

”The dance of life” is a much-used term to describe companionship, love and destiny. Dance is supposedly an expression of joy but – considering our short lives – to dance is also to dance with death. This is the foundation for the title of this song: at the end of the day, games and play have serious undertones; gloom and doom hide in that which is beautiful and happy. Nobody knows when happiness deceives.

(Gåte, Knut Buen)

Leik blir kamp der gunsten kalla
og, med den, kan mykje falla
Svermen kringom vakre viv
styrer om det stend til liv

Mang ein rømer alvorsleiken
burt frå kamp og taparsmeiken
Ser til von i onnor tru
Finn til fred i einebu

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar

Lukka må seg sjølv oppdaga
Liva er ‘kje likeins laga
Alvorsleiken i natur
skil på kva som i han bur

Fagerdomen pyntar stupa
Alt som speglar løyner djupa
Svika inn i sæle smyg
Ingen veit når lukke lyg

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar

Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar
Liva svermeøre sansar
og med daudardomen dansar