Venelite Lyrics

Å Venelite rei seg i sin fagre faders går(d).
Då ser ho bergekongjen fram for seg mon stå.
-Tirelirlil haugen min.
Å dei leikar så lett gjennom lunden.

Så rei dei gjennom så lang ein skog.
Å Venelite gret å men bergekongjen lo.

Så rei dei det bergjet tri gongur omkring.
Og bergjet det seg opna og dei gingo inn.

Så skjenkte han i både mjöd og vin.
Å kjære Venelite du drikke meg te

Den tredje drykkjen ho av mjöglaset drakk.
Dei kristne mands londo ho alli mei gat.

I bergjet er eg född og i bergjet er eg bore.
I bergjet hev dei au mine jomfrukledi skorne.