Draumefanga Lyrics

Dreamtrapped

Evil wights, shapeshifting water spirits, trolls and subterranean creatures are central to traditional Norwegian folklore. The foundation for the generation of such metaphysical beings is often found in the wilderness, around rivers, creeks and water falls. The mythologies become real if people are captured by their fantasies, hallucinations and dream visions. Some people become psychotic, hypnotized by nature and spiritualism, and their very sense of being becomes mythical.  But nevertheless, the romantic and adventurous are mesmerizing, and people will therefore seek out these experiences, looking for a bridge between the corporal and spiritual being. Perhaps such experiences and ways of seeing life are, in fact, more “normal” than many people think…

Mørkret meg fangar og stel mine sansar.
Bordelangs elvstryket grimen eg ansar. –
Krattskogen kjæler med lauvskrudde kransar –
Viklar meg inn
i eit villvove spinn

Sinnet blir eins med det duldande svarte. –
Tromminga stig frå mitt mørklagde hjarte.
Anar at dansen med vetter vil starte.-
Viklar meg inn
i eit villvove spinn

Natta er lang og på otte vil byde. –
Livet i kring meg, eg høyrer det lyde,
lite eg ser av dei ting eg må tyde.
Viklar meg inn
i eit villvove spinn

Skrik utor villmarka, vindborne gjallar.
Steinar i frosstryka stikk opp som skallar.
Gåte det er om det skræmer hell kallar.
Viklar meg inn
i eit villvove spinn

Burte er blomar og formene, fine.
Løynde kvar einaste menneskemine.
berre i mørkret kan stjernene skine.

Viklar meg inn
i eit villvove spinn